Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Gym Yogas Erobic"

Tổng hợp làm Kế toán công ty dịch vụ Gym, Yogas, Erobic

Tổng hợp làm Kế toán công ty dịch vụ Gym, Yogas, Erobic

Cách tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất và mua bán thương mại dịch vụ trong kỳ   1. Công ty nhập Nguyên vật liệu về để sản xuất máy móc, công cụ dụng cụ tập Gym từ nước ngoài về cho phòng tập & và cũng xuất bán 2. Các thiết bị [...]

Xem thêm