Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hạn nộp hồ sơ khai thuế"

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2018

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2018

Căn cứ thông báo thời gian địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: – Khoản 2, Điều 32 Luật quản lý thuế Điều 32. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm: c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày [...]

Xem thêm