Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào"

Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế : GTGT, TNCN cho hộ cá nhân kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh?   *Vấn đề 01: thuế môn bài *Căn cứ: – Nghị Định Số: 139/2016/NĐ–CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN [...]

Xem thêm