Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hồ sơ kế toán xây dựng"

Kinh nghiệm làm hồ sơ kế toán xây dựng

Kinh nghiệm làm hồ sơ kế toán xây dựng

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, giải đáp các thắc mắc thường gặp khi làm kế toán xây dựng Câu 1: Chi phí lán trại là gì. Gồm những loại gì Chi phí lán trại thông thường dc quy định 1% trong dự toán. Nó là chi phí để xây dựng nhà [...]

Xem thêm