Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hồ sơ tử tuất"

Hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện

Hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện

Từ 08/2017, hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân thông qua bưu điện BHXH TP.HCM ban hành Công văn 1495/BHXH-CĐBHXH vào ngày 17/07/2017 Theo đó hồ sơ tử tuất được quy định như sau: Từ ngày 01/08/2017 trở đi, hồ sơ tuất sau khi giải quyết xong sẽ được Bảo hiểm TP.HCM [...]

Xem thêm