Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn"

Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính vào chi phí

Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính vào chi phí

Doanh nghiệp không lấy được hóa đơn đầu vào : VAT, hóa đơn bán hàng… nếu doanh nghiệp lấy hóa đơn lẻ có được xem là chi phí hợp lý Xử lý như thế nào đối với trường hợp đã lấy hóa đơn lẻ về Hóa đơn lẻ áp dụng trong trường hợp nào? Khi [...]

Xem thêm