Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hóa đơn hợp lệ"

Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn hợp lệ

Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn hợp lệ

Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn khi nào hợp lệ, khi nào thì không hợp lệ? Thời gian vừa qua, đã có khá nhiều doanh nghiệp phản ánh về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn, vì thế Tổng cục thuế ban hành Công văn 3167/TCT-CS, theo đó hướng dẫn thực [...]

Xem thêm