Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hưởng trợ cấp thất nghiệp"

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào việc gì

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào việc gì

Theo quy định tại Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào những mục đích sau:   – Trả trợ cấp thất nghiệp. – Hỗ trợ học nghề. – Hỗ trợ tìm việc làm. – Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp. [...]

Xem thêm
Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kể từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thuộc các trường hợp: – Người tham gia BHTN kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp – Người tham gia BHTN đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt, dừng, hủy hưởng [...]

Xem thêm