Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hưởng trợ cấp thất nghiệp"

Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kể từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thuộc các trường hợp: – Người tham gia BHTN kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp – Người tham gia BHTN đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt, dừng, hủy hưởng [...]

Xem thêm