Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kế toán chuyên ngành xuất khẩu lao động"

Kế toán Xuất khẩu lao động

Kế toán Xuất khẩu lao động

Kế toán xuất khẩu lao động: Doanh thu từ hoạt động này là số tiền phí thu được của người lao động cho mỗi lần sang nước ngoài làm việc  Giá vốn từ hoạt động này là tổng các chi phí mà Doanh nghiệp bỏ ra để đưa người lao động sang nước ngoài làm [...]

Xem thêm