Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Kế toán Hàng bán bị trả lại"

Kế toán Hàng bán bị trả lại

Kê khai thuếhàng bán trả lại ra sao? Xử lý hàng mua vào nhưng bị trả lại vậy bên mua và bên bán xử lý như thế nào? Kê khai thuế ra sao?   Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 v/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ [...]

Xem thêm