Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kế toán tạm ứng"

Kế toán Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Kế toán Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng hợp đồng có phải xuất hóa đơn hay không? Phải ghi nhận thuế GTGT và doanh thu hay không? Về thuế GTGT: Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định thời điểm xác định thuế GTGT: “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm [...]

Xem thêm
Kế toán Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Kế toán Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng hợp đồng có phải xuất hóa đơn hay không? Có ghi nhận thuế GTGT và doanh thu hay không?   Về thuế GTGT: Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định thời điểm xác định thuế GTGT: “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao [...]

Xem thêm