Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kế toán thuê lao động"

Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thuê khoán lao động

Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thuê khoán lao động

Đối với Hợp đồng thuê khoán nhân công, người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với từng người lao động hoặc người được nhóm lao động ủy quyền giao kết hợp đồng lao động. Các trường hợp thuê khoán nhân công: Có 3 trường hợp ký hợp đồng thuê [...]

Xem thêm