Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Kế toán Thuế TNCN"

Kế toán Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Kế toán Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Các căn cứ tính thuế ra sao?  Thuế TNCN đối với lao động nước ngoài như thế nào?   ** Căn cứ: – Tại Điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính – Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ [...]

Xem thêm