Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kế toán xây dựng"

Những điểm cần lưu ý về quyết toán thuế công ty xây dựng

Những điểm cần lưu ý về quyết toán thuế công ty xây dựng

Quyết toán thuế các công ty liên quan đến lĩnh vực gia công cơ khí và xây dựng công trình   1. Báo cáo thuế năm: + Đối với Báo cáo tài chính và các báo cáo năm: – Phô tô báo cáo tài chính các năm – Phô tô quyết toán thuế TNDN các [...]

Xem thêm
Kinh nghiệm làm hồ sơ kế toán xây dựng

Kinh nghiệm làm hồ sơ kế toán xây dựng

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, giải đáp các thắc mắc thường gặp khi làm kế toán xây dựng Câu 1: Chi phí lán trại là gì. Gồm những loại gì Chi phí lán trại thông thường dc quy định 1% trong dự toán. Nó là chi phí để xây dựng nhà [...]

Xem thêm
Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp thiết kế và tư vấn xây dựng

Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp thiết kế và tư vấn xây dựng

*Bước 01: Xây dựng sơ bộ định mức chi phí cho từng hợp đồng gồm các yếu tố: Nhân công, Chi phí máy móc thuê ngoài, chi phí VPP, chi phí chung.   Đối với chi phí chung chung thì cần phân bổ theo giá trị hợp đồng, như tiền lương kỹ sư thiết kế: [...]

Xem thêm