Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Không phát sinh mua bán"

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Doanh nghiệp Hàng tháng, hàng năm không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?  Có phải nộp thuế không? 1.Tờ khai thuế theo tháng, quý. a.Thuế GTGT. -Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 1, Điểm c quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau: “c) Đối [...]

Xem thêm