Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "kinh nghiệm kế toán xây dựng"

Kinh nghiệm làm hồ sơ kế toán xây dựng

Kinh nghiệm làm hồ sơ kế toán xây dựng

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, giải đáp các thắc mắc thường gặp khi làm kế toán xây dựng Câu 1: Chi phí lán trại là gì. Gồm những loại gì Chi phí lán trại thông thường dc quy định 1% trong dự toán. Nó là chi phí để xây dựng nhà [...]

Xem thêm
Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp thiết kế và tư vấn xây dựng

Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp thiết kế và tư vấn xây dựng

*Bước 01: Xây dựng sơ bộ định mức chi phí cho từng hợp đồng gồm các yếu tố: Nhân công, Chi phí máy móc thuê ngoài, chi phí VPP, chi phí chung.   Đối với chi phí chung chung thì cần phân bổ theo giá trị hợp đồng, như tiền lương kỹ sư thiết kế: [...]

Xem thêm
Những lỗi  khi quyết toán thuế trong công ty xây dựng

Những lỗi khi quyết toán thuế trong công ty xây dựng

Những lỗi trong công ty xây dựng khi quyết toán thuế – Công trình nghiệm thu nhưng không xuất hóa đơn kể cả nghiệm thu giai đoạn, ko xuất bị truy lại doanh thu và Vat tại thời điểm nghiệm thu – Hóa đơn trên 20 triệu đầu vào ko chuyển khoản, thiếu ủy nhiệm [...]

Xem thêm