Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Lao động Việt Nam"

Lao động Việt Nam với công nghệ 4G

Lao động Việt Nam với công nghệ 4G

Cũng chung đánh giá Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ CMCN 4.0, báo cáo của Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương chỉ rõ, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng nguồn nhân lực như trình độ chuyên môn kỹ thuật [...]

Xem thêm