Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "luật lao động 2019"

Những thay đổi quan trọng trong luật lao động 2019 cần biết

Những thay đổi quan trọng trong luật lao động 2019 cần biết

Bộ luật lao động này  sẽ thay thế Bộ luật lao động 2012 ảnh hưởng rất lớn đến người lao động, do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Sau đây là 11 nhóm thay đổi lớn tại Bộ [...]

Xem thêm