Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "mặt hàng hoa tươi cây cảnh"

Thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế suất của các mặt hàng nông thủy sản qua sơ chế thông thường và tự nuôi trồng đánh bắt là bao nhiêu?   ***Căn cứ – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014): + Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối [...]

Xem thêm