Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "nâng ngạch đối với công nhân công an"

Mức lương, phụ cấp đối với công nhân công an

Mức lương, phụ cấp đối với công nhân công an

Về nâng bậc lương, nâng ngạch đối với công nhân công an, Nghị định nêu rõ: Công nhân công an hoàn thành công việc được giao, đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định và chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên sau 2 [...]

Xem thêm