Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Người tham gia BHTN"

Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kể từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thuộc các trường hợp: – Người tham gia BHTN kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp – Người tham gia BHTN đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt, dừng, hủy hưởng [...]

Xem thêm