Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Nhận trợ cấp thai sản sau khi nghỉ việc"

Nhận trợ cấp thai sản sau khi nghỉ việc như thế nào

Nhận trợ cấp thai sản sau khi nghỉ việc như thế nào

Tôi nghỉ làm được 3 tháng. Vậy để hưởng chế độ thai sản cho tôi thì tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì, đến cơ quan nào và chồng có được nhận tiền thai sản thay vợ không? Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:   Tại Khoản 2, Khoản 3, [...]

Xem thêm