Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Những chính sách BHYT"

Những chính sách BHYT có hiệu lực sau ngày 1/12/2018

Những chính sách BHYT có hiệu lực sau ngày 1/12/2018

“Chủ thẻ được thanh toán 100% kinh phí khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, chi phí 1 lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở; khi tham gia 5 năm liên tục, chi phí cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở”. Ông Nguyễn Tất Thao – Phó trưởng Ban [...]

Xem thêm