Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Những lưu ý về thuế TNCN"

Những lưu ý về thuế TNCN tạm ứng

Những lưu ý về thuế TNCN tạm ứng

*Căn cứ thuế TNCN tạm tính – Tại điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là quý 4/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh, cụ thể [...]

Xem thêm