Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Nộp thay thuế nhà thầu"

Nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

***Thuế GTGT và thuế TNDN đối với ngành dịch vụ ***Căn cứ: – Tại Điều 12 & 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại [...]

Xem thêm