Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "QD 879"

Quyết định 879/QĐ-TCT 2015 về quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế

Quyết định 879/QĐ-TCT 2015 về quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 879/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ TỔNG CỤC [...]

Xem thêm