Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "quy định hồ sơ tử tuất"

Hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện

Hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện

Từ 08/2017, hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân thông qua bưu điện BHXH TP.HCM ban hành Công văn 1495/BHXH-CĐBHXH vào ngày 17/07/2017 Theo đó hồ sơ tử tuất được quy định như sau: Từ ngày 01/08/2017 trở đi, hồ sơ tuất sau khi giải quyết xong sẽ được Bảo hiểm TP.HCM [...]

Xem thêm