Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "quy định thuế gtgt 2017"

Luật Thuế GTGT mới 2017 cần lưu ý

Luật Thuế GTGT mới 2017 cần lưu ý

1. Chính sách thuế đối với mua hàng trả chậm Từ ngày 15/11/2014 khi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 có hiệu lực thi hành thì trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, [...]

Xem thêm