Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "quy định thuế môn bài 2018"

Lệ phí môn bài 2018

Lệ phí môn bài 2018

Năm 2018: Lệ phí môn bài (thuế môn bài) đã có sự thay đổi theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP từ 2017. Nộp Tiền thuế môn bài đối với Người nộp thuế đã mở tài khoản ngân hàng và đã đăng ký nộp thuế điện tử thành công.   Bước 1: Truy cập vào trang web nopthue.gdt.gov.vn [...]

Xem thêm