Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "sửa đổi quy định hóa đơn 2017"

Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn 2017

Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn 2017

Ngày 27/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC Theo đó: 1) Bỏ quy định phải kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế để căn cứ bán hóa đơn lần sau cho [...]

Xem thêm