Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thời hạn nộp các báo cáo GTGT – TNDN – TNCN"

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp các báo cáo GTGT – TNDN – TNCN. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế tháng/ quý như thế nào? Mức phạt chậm nộp tờ khai là bao nhiêu? Quy định ở văn bản pháp lý nào?  +Về thời hạn kê khai thuế tháng/ quý năm   ***Căn cứ: – Khoản [...]

Xem thêm