Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "thông tư hóa đơn"

Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn 2017

Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn 2017

Ngày 27/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC Theo đó: 1) Bỏ quy định phải kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế để căn cứ bán hóa đơn lần sau cho [...]

Xem thêm