Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thu nhập bổ sung phải tính đóng BHXH"

Thu nhập bổ sung nào phải tính đóng BHXH?

Thu nhập bổ sung nào phải tính đóng BHXH?

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri TP. Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng quy định chi tiết, rõ ràng các khoản bổ sung thu nhập khác để tính đóng BHXH, làm cơ sở để thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – [...]

Xem thêm