Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "thủ thuật xử lý chi phí"

Xử lý chi phí – Thủ thuật DN sử dụng biến hóa lợi nhuận

Xử lý chi phí – Thủ thuật DN sử dụng biến hóa lợi nhuận

Đã qua rồi thời kỳ nhà đầu tư chỉ “cắm đầu” mua bán cổ phiếu theo những lời “phím hàng”. Bây giờ, các nhà đầu tư đều chủ động tìm hiểu, nghiên cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp, ít nhất là để có một cái nhìn khái quát về món hàng mà mình [...]

Xem thêm