Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "thủ tục hải quan nhập máy móc cũ"

Điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

1. Tiêu chí nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng: Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; – Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của [...]

Xem thêm