Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thuế nhập khẩu hàng hóa"

Thuế nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhập khẩu hàng hóa

Mức tính thuế nhà thầu nhập khẩu hàng hóa? và tỉ lệ tính thuế nhà thầu? các trường hợp phải nộp thuế nhà thầu đối với nhập khẩu hàng hóa?   – Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính có quy định: “Điều 2. Đối tượng không [...]

Xem thêm