Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thuế suất GTGT với lãi vay"

Thuế suất GTGT với lãi vay

Lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013)   – Khi nhận tiền lãi vay công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ thu lãi tiền vay dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo [...]

Xem thêm