Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thuế TNDN chênh lệch tỷ giá"

Thuế TNDN chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Thuế TNDN chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Căn cứ Công văn 2327/TCT-CS ngày 15/6/2015 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế – hướng dẫn về xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ phát sinh khi đánh giá lại cuối năm tài chính. Hướng dẫn xác [...]

Xem thêm