Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "tiền thưởng phòng ban"

Tiền thưởng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN?

Tiền thưởng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN?

Căn cứ chi phí tiền lương thưởng nhân viên 1. Công văn 40651/CT-HTr ngày 23/06/2015 chính sách thuế thu nhập cá nhân khoản tiền thưởng chi cho tập thể. 2. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 3. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 4. Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng tuyên truyền người nộp thuế [...]

Xem thêm