Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế"

Trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế

Trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế

Căn cứ được gia hạn nộp thuế + Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC + Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Theo đó, nếu người nộp thuế rơi vào những trường hợp sau sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế: – Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp [...]

Xem thêm