Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "văn bằng hai kế toán"

Những thắc mắc thường gặp về học văn bằng hai kế toán

Những thắc mắc thường gặp về học văn bằng hai kế toán

Những thắc mắc thường gặp về học văn bằng hai kế toán nói riêng và học văn bằng hai các chuyên ngành nói riêng 1. Quy định bắt buộc ghi trên bằng văn bằng 2 là gì? Trong văn bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo, dưới dòng chữ Bằng tốt nghiệp đại học [...]

Xem thêm