Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "vay ngân hàng mua oto"

Hoạch toán vay tiền mua ô tô

Hoạch toán vay tiền mua ô tô

Doanh nghiệp mua ô tô, hàng hóa bằng nguồn tiền vay ngân hàng nhưng ngân hàng chuyển thẳng vào Tài Khoản bên Bán thì phải hạch toán như thế? Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế không?   Hồ sơ vay ngân hàng: Tùy theo yêu cầu của mỗi ngân hàng nhưng sơ bộ thường [...]

Xem thêm