Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "xử phạt thuế"

Kê khai sai doanh nghiệp bị Phạt 20% tiền thuế

Kê khai sai doanh nghiệp bị Phạt 20% tiền thuế

*Căn cứ xử phạt vi phạm thuế: –Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. – Thay thế: Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 và số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 [...]

Xem thêm