Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2018

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2018

Căn cứ thông báo thời gian địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

– Khoản 2, Điều 32 Luật quản lý thuế
Điều 32. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:
c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Khoản 4, Điều 8, Thông tư 156/2013/TT-BTC
Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

– Bài viết trên trang Tổng cục thuế (1): https://goo.gl/vFz14m
– Bài viết trên trang Tổng cục thuế (2) : https://goo.gl/oRQMhU

 

 

Theo đó:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính – đối với năm dương lịch là ngày 31/3. Tuy nhiên 31/3 năm nay là thứ 7 nên ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán là ngày 2/4/2018 (thứ hai)

Như vậy, doanh nghiệp không cần có công văn của Tổng cục thuế thông báo, áp dụng theo quy định trên thì ngày 02/04/2018 là hạn cuối cùng của kỳ quyết toán thuế năm 2017.

Vừa qua, tại buổi họp báo chuyên đề về Quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017 vào chiều ngày 20/03/2018 đại diện Tổng cục Thuế đã đưa ra một số lưu ý khi người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment