Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Thuế suất GTGT với lãi vay

Thuế suất GTGT với lãi vay

Lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013)

 
– Khi nhận tiền lãi vay công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ thu lãi tiền vay dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo (Khoản 1b, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 & Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
– Các DN đi vay hoặc cho vay thì phải chuyển khoản qua ngân hàng (Theo điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015), hoạt động vay và cho vay của Cá Nhân thì tiền mặt hay chuyển khoản đều được
– Thuế TNCN 5%: đối với khoản lãi vay của cá nhân (Khoản 2, Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC), Nộp thuế và kê khai (Mẫu số 06/KK-TNCN (Điều 21 Khoản 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC)
—> Chi tiết tại: Công văn 4044/CT-TTHT ngày 29/5/2014.

Bài viết liên quan: