Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » TIN TỨC » Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

– Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

*Nội dung pháp lý:
“Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

 

*Theo đó:
– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với Ông Nguyễn Văn A thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ theo thuế suất 10% trên tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên (không được trừ tiền cơm giữa ca, tiền ngoài giờ). Ví dụ: trong tháng 3 Ông A mức lương 10.000.000 đồng, phụ cấp tiền cơm 680.000 đồng, tiền ngoài giờ 227.272 đồng thì Công ty kê khai, khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng mức chi trả là 10.907.272 đồng. dịch vụ kế toán thuế trọn gói
– Không được giảm trừ tiền cơm ăn ca nếu có chi trả bằng tiền mặt vào lương ( Nếu phụ cấp ca bằng suất ăn công nghiệp thì có hóa đơn đầu vào đầy đủ chứng từ… thì được tính toàn bộ vào chi phí tính thuế TNDN), nếu chi bằng suất ăn ca hiện vật thì ko tính vào thu nhập người lao động dịch vụ hoàn thiện làm bctc năm
– Không được trừ kể cả tiền làm thêm ngoài giờ phần vượt so với quy định
– Không được giảm trừ bản thân, cũng như người phụ thuộc

*Chi tiết tại: Công văn 4217/CT-TTHT ngày 26 tháng 5 năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bài viết liên quan:

Leave a Comment