Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » TIN TỨC » Thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại.

Thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại.

Câu hỏi: Chi phí công tác phí (Vé máy bay, tiền ăn tiền lưu trú, taxi) và chi tiền điện thoại cho cá nhân bằng tiền mặt có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

 

Trả lời: Theo như CV 1166/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế Bình Định như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì:

Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. dịch vụ kê khai báo cáo thuê hàng tháng

 

 

Về khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Bài viết liên quan:

Leave a Comment