Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Tính thuế thu nhập cá nhân và Quyết toán thuế TNCN

Tính thuế thu nhập cá nhân và Quyết toán thuế TNCN

Theo quy định BTC, thang điểm TNCN là khi nào? Thời gian làm việc với TNCN?

 

Làm thế nào để giảm giá?

*** phiên hạ:

- Tối thiểu 28, Thông số nguyên 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013

- Phần ba, 1, 1.1 Công văn 187 / TCT-TNCN ngày 15/1/2013 hướng dẫn về sự phục vụ của họ

- Công văn 881 / CT-TTHT ngày 8/2/2013

 

 

=> Theo sự:

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

*Ví dụ 1. Trường hợp tiền lương, tiền công tháng 12/2010, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1/2011 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2011 để quyết toán thuế trong năm 2011.

*Ví dụ 2. Trường hợp tiền lương, tiền công phát sinh trước tháng 12/2012, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013

Trường hợp Tiền lương, tiền công phát sinh tháng 12/2012 được Công ty trả thu nhập cho người lao động vào tháng 1/2013 thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013.

* Ví dụ 3. Công ty ABC ABC 2017 2017 Cho Cho Ông Một Vị trí 1 Sự kiện Một sự ủng hộ là 50 lần kết thúc 02- cuối tháng 04, sau khi trả lại câu trả lời của bạn. Mùi, phần cuối và phần cuối của trò chơi điện tử và trò chơi điện tử

=> Giảm giá và công nghiệp ABC thời gian

- Từ bỏ 80 phần tử thanh <= ngày 31/12/2017

- Từ 80 ngày thanh toán> = Sau ngày 31/12/2017 ví ngày 10/01/2018 của sự kiện, văn hóa, thời gian, ngày 10 tháng 1 năm 2018 tập thể dục

 

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment