Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Uncategorized » Tổng hợp Các từ được viết tắt trên hóa đơn

Tổng hợp Các từ được viết tắt trên hóa đơn

Kế toán thường thắc mắc hóa đơn viết tắt các nội dung thông tin doanh nghiệp như: TNHH, CP, và các thông tin địa chỉ….Vậy hóa đơn đó có hợp lý hợp lệ, có được khấu trừ thuế? Có bị bắt bẻ gì khi thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp hay không? Có bị gây khó khăn khi hoàn thuế hay không?

*Căn cứ:

– Tại Khoản 2b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
– Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
–Tại khoản b, điều 3, thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp được viết tắt
*Theo đó:

–Khi lập hóa đơn giá trị gia tăng: Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
“Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp”
–Nếu việc viết tắt này không gây nhầm lẫn, vẫn xác định được tên, địa chỉ của Công ty theo mã số thuế đã được cấp và các tiêu chí khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định thì các hóa đơn trên vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Khấu trừ thuế và tính vào chi phi hợp lý nếu hóa đơn đáp ứng các chỉ tiêu: hợp lý, hợp lệ, hợp pháp…
*Chú ý: Về nội dung trên hóa đơn như: Số tài khoản; hình thức thanh toán, đây là nội dung không bắt buộc phải ghi trên hóa đơn, có thể ghi hoặc bỏ trống đều được tuy nhiên người bán hàng nên ghi để cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình việc được thuận tiện như thanh toán ngay: TM, hoặc chuyển khoản: CK.
*Nguồn tham khảo:
– Công văn 4663/CT-TTHT 2013 ngày 25 tháng 07 năm 2013 ghi tên địa chỉ viết tắt trên hóa đơn thuế Hồ Chí Minh
– Công văn Số 4291/TCT-CS Ngày 10/12/2013 về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn giá trị gia tăng.
– Công văn số 6167/CT-TTHT ngày 29/08/2013 về viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa
– Công văn 5335/CT-TTHT ngày 13 tháng 08 năm 2013 lập hóa đơn Hồ Chí Minh
– Thông báo 1449/TB-CT ngày 28 tháng 10 năm 2013 viết tắt tên địa chỉ hóa đơn Long An

Bài viết liên quan:

Leave a Comment