Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kể từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thuộc các trường hợp:

- Người tham gia BHTN kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Người tham gia BHTN đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt, dừng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Người tham gia BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp bị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp do hưởng sai quy định.

 

 

Sau khi người tham gia BHTN kết thúc đợt hưởng, chấm dứt, dừng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc bị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp như các trường hợp trên phải lập hồ sơ xác nhận, xác nhận lại quá trình đóng BHTN chưa hưởng theo phiếu giao nhận hồ sơ 629.
Nộp cho BHXH TP,HCM

XÁC NHẬN LẠI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHTN CHƯA HƯỞNG!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment